Fotografija pre i posle

Fotografija pre i posle – efektan marketinški prikaz

Od početaka marketinga veoma korišćena tehnika dobila je svoju digitalnu verziju. Efektivne kada su jedna pored druge, a još impresivnije kada su FOTOGRAFIJE jedna preko druge…